Ромски обществен съвет - Първо заседание

Размер на шрифта: a |a |a|
На 28.06.2007 г. в Министерството на културата се учреди Обществен съвет по културната интеграция на ромите в гражданското общество. Той е експертно-консултативен орган на министъра на културата за направление “Културна интеграция”. Неговата основна функция е да подпомага съхраняването и насърчаването на културата на ромската общност в нашата страна и създаването на подходящи условия за изразяване на етническата, културната и езиковата й самобитност. На учредителното заседание се обсъдиха и се приеха  Правила за дейността и организацията на Обществения съвет.

 

 В Съвета членуват изявени общественици, както и представители на неправителствени организации, имащи отношение към културната интеграция  на ромите -  Адела Стоянова – председател на Фондация “Етнокултурен диалог” – София; Александър Крачолов – директор на националния фестивал за “Ромска музика и танц”; Петър Георгиев – председател на Конфедерация на ромите “Европа”; Тони Ташев -  Център за развитие на регионални политики; Димитър Георгиев – Проект “Права на човека”; Доц. Христо Кючуков – преподавател във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”; Лало Каменов – Зам.-председател на Комисията за защита от дискриминация; Ст.н. с. д-р Михаил Иванов – БАН; Венцислав Димов – БАН; Анжел Маликов – композитор; Йосиф Нунев – държавен експерт на МОН.