Натурални и стойностни показатели за 2018 година - Указания и допълнителни материали

Със Закона за държавния бюджет за 2018 г. и Решение на Министерския съвет № 667 от 1 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Решение № 286 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане