Натурални и стойностни показатели за 2021 година - Указания и допълнителни материали

Със Закона за държавния бюджет за 2021 година и Решение № 790 от 30 октомври 2020 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021