Натурални и стойностни показатели за 2020 година - Указания и допълнителни материали

С Решение на Министерския съвет № 644 от 1 ноември 2019 г. за изменение  и допълнение на Решение на Министерския съвет № 208 от 16 април 2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от