Условия за ползване

Размер на шрифта: a |a |a|
Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни и друга информация намиращи се на сайта http://chitalishta.com , са собственост на Дирекция “Нематериално културно наследство” в Министерството на културата и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Р България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).
Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт (уебсайтове) в обема и вида, предоставени на регистрирани потребители /чрез мейлинг-листа/, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него. Информацията, получена чрез мейлинг-листата не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти.
Дирекция „Нематериално културно наследство” си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез мейлинг-листата по всяко време, без да дължи предварително уведомление, както и да прекрати подаването на информация към абонати, нарушили по-горе посочените изисквания.
Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

  
Всички материали са в pdf и rtf формат. Ако не разполагате с програма за разглеждане на pdf документи, можете свободно да изтеглите последната версия на Adobe Acrobat Reader. RTF документи можете да разглеждате, с всеки от офис пакетите, който съдържа програма за текстообработка (Microsoft Office, Star Office, OpenOffice.org, Corel Word Perfect Office и др.)