Копривщица `2015

Размер на шрифта: a |a |a|
Юбилейното издание на събора, който се провежда от 1965 г., ще премине под личния патронаж на Ирина Бокова - генерален директор на ЮНЕСКО
 
Днес, 31 март 2015 г., в Министерството на културата се състоя работна среща, с която се постави началото на организацията на XI Национален събор на народното творчество в Копривщица. 
 
Работната среща беше ръководена от Боил Банов, заместник-министър на културата. На нея присъстваха Росица Иванова, областен управител на Софийска област, Генчо Герданов, кмет на община Копривщица, Николай Карагьозов, секретар на община Копривщица, Искра Шипева, председател на Комисията по култура и образование към Общински съвет – Копривщица, и доц. д-р Петко Христов - директор на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН /ИЕФЕМ/. От страна на Министерството на културата в срещата взеха участие и доц. д-р Венцислав Велев – началник на отдел „Регионални дейности“, както и д-р Силва Хачерян – държавен експерт в отдел „Регионални дейности“. 
 
Присъстващите на работната срещата бяха запознати с предприетите вече действия от страна на Министерството на културата за финансирането на събора и за актуализацията на неговия статут, с което са пряко ангажирани и членовете на Националния съвет за нематериално културно наследство - консултативен орган към министъра на културата. 
Бяха потвърдени и датите на събора – 7, 8 и 9 август 2015 година, както и това, че предстоящото негово юбилейно издание ще премине под личния патронаж на г-жа Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО. 
 
От страна на Областна администрация, община Копривщица и ИЕФЕМ бяха поставени сериозни организационни въпроси, свързани с подобряването на инфраструктурата, както и с документирането на събора, за решаването на които Министерството на културата има координираща роля. Насрочени са и нови срещи на различни равнища с други институции, които да бъдат привлечени в подготовката на събора. 
 
Националният събор на българското народно творчество „Копривщица” се провежда от 1965 г. Съборът популяризира по невероятен начин българския народен фолклор, като събира на едно място певчески и танцови ансамбли от цялата страна.