Детайлна информация за читалище

Статус Действащо
Регистрационен № 549
Име на читалище "Св.Св.Кирил и Методий-гр. Раковски-1908"
Област ПЛОВДИВ
Община РАКОВСКИ
Град/село ГРАД РАКОВСКИ
Адрес "Москва" 23, п.к.4150
Булстат 000459306
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 03151 2141; 0888588269
Факс 03151 2141
E-mail nchkirilimetodii@gmail.com
Председател Полина Георгиева Рекина
Секретар Анна Власова