Детайлна информация за читалище - "Васил Левски - 1924"

Статус Действащо
Регистрационен № 2670
Име на читалище "Васил Левски - 1924"
Област ВАРНА
Община ДОЛНИ ЧИФЛИК
Град/село СЕЛО ПЧЕЛНИК
Адрес ул. "П.Хилендарски" 26 п.к.9118
Булстат 000084564
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 05147 311 Кметство, 0893313436, 0894216118
Факс -
E-mail v.levski_1924@abv.bg
Председател Рилка Дойчева Атанасова
Секретар Надя Илиева Борисова

Информационна карта 2018