Национален детски конкурс “Диньо Маринов” - Варна’2008

Размер на шрифта: a |a |a|
Министерство на образованието и науката; Регионален инспекторат по образованието – Варна, Община Варна и Общински детски комплекс – Варна

 

ОРГАНИЗИРАТ

 

Четиринадесети   национален детски конкурс “Диньо Маринов” –Варна`2008 г. - /28, 29, 30.03.2008 г./

 

С Т А Т У Т
на Четиринадесетия   национален детски конкурс “Диньо Маринов” -Варна, 2008 г. - за изпълнители на народна музика: певци, инструменталисти, народни хорове, оркестри и ансамбли

 

ЦЕЛ:  Целта на конкурса е да издирва и популяризира млади таланти, да утвърждава и приобщава младото поколение към традиционната българска култура.
РЕГЛАМЕНТ

 

РАЗДЕЛ I

 

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
1. Право на участие имат изпълнители-солисти на народни песни и инструменталисти, изпълнители на традиционни народни инструменти: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, окарина, двоянка, дудук, свирка и други.
2. Изпълнителите -солисти се разделят в четири възрастови групи:
І  група от І до ІV клас
ІІ  група от V до VІІ клас
IIІ група от VІІІ до Х клас
ІV група от ХІ до ХІІІ клас
3. Солистите певци участват с изпълнение на две народни песни с общо времетраене до 5 мин., като за трета и четвърта възрастова група в изпълненията задължително трябва да има бавна песен /два куплета/. По избор на изпълнителя една от песните се изпълнява без съпровод.
4. Конкурсният репертоар е по избор, като една от пиесите трябва да бъде от фолклорната област, от която е изпълнителят.
5. Инструменталистите-солисти  изпълняват две пиеси по избор до 5 мин. - трета и четвърта група изпълняват бавна пиеса /с изключение на тамбура/
6. Съпроводът е по желание - от един народен инструмент /без акордеон/ или от инструментална група /оркестър/:

 

  
РАЗДЕЛ II
НАРОДНИ ОРКЕСТРИ
1. Минимален брой на участниците - 8.
2. Да изпълняват многогласни /хармонични, полифонични/ фолклорни обработки /респ.аранжименти/, чиито автори да бъдат обявени.
3. С оглед изискванията за хармоничност, допустимо е участието на класически инструменти: виола, китара, виолончело и контрабас. Акордеон, пиано, цигулка и др. класически инструменти не се допускат.
4. Народните оркестри се разделят на две възрастови групи
І  група -  от І до VІІ клас
ІІ група - от VІІІ до ХІІІ клас
5. Оркестрите от двете групи задължително изпълняват две самостоятелни пиеси респ. два обособени дяла от по-голямо произведение с общо времетраене до 10 мин.

 

 

РАЗДЕЛ III

 

НАРОДНИ ХОРОВЕ
1. Минимален брой на участниците   - 12
2. Участниците се разделят на две възрастови групи:
Първа група до - от І до VІІ клас
Втора група - от VІІІ до ХІІІ клас
3. Хоровете участват с изпълнение на две обработки на народни песни с общо времетраене до 8 мин.
4. Да се изпълняват многогласни акапелни обработки, чиито автори да бъдат обявени. Едногласни изпълнения не се допускат.

 

 

РАЗДЕЛ IV

 

МУЗИКАЛНИ АНСАМБЛИ
1.Участват фолклорни ансамбли - хор и оркестър със или без солисти - общо времетраене до 15 мин.
Ансамблите се разделят в две възрастови групи:
І  група -  от І до VІІ клас
ІІ група - от VІІІ до ХІІІ клас         
РАЗДЕЛ V

 

КАМЕРНИ ВОКАЛНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ГРУПИ
1. Камерни вокални  групи - от 2 до 11 участника с изпълнение на две многогласни обработки на народни песни с общо времетраене до 8 мин.  Съпроводът е по желание - от един народен инструмент /без акордеон/  или от инструментална група /оркестър/.
2. Камерни инструментални  групи от 2 до 7 участника.
а/ еднородни
б/ смесени
Задължително изпълняват две самостоятелни пиеси - респ. два обособени дяла от по-голямо произведение с общо времетраене до 10 мин.                 
3. Участниците се разделят в две възрастови групи:
І  група -  от І до VІІ клас
ІІ група - от VІІІ до ХІІІ клас

 

 

РАЗДЕЛ VІ

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.Участниците в І, ІІ, ІІІ, ІV и V раздели се оценяват в три категории:
І категория - музикални училища и училища по изкуствата
ІІ категория - от ОУ- паралелки с  разширено изучаване на музика, СОУ и гимназии от паралелки с профилирано изучаване на музика
IIІ категория - от Детски комплекси, Центровете за работа с деца, ОУ, СОУ и читалища.    
2. Графикът за реда на явяване се определя от Организационния комитет.
3. Не явилите се в графика губят правото си на участие.
4.  Право на журито и на Организационния комитет е да преценят кои наградени участници и какви произведения от общия им репертоар да представят на гала - концерта.          
5. Организационният комитет си запазва правото да фотографира,филмира, записва и разпространява изпълненията на участниците, без да заплаща права и обезщетения.
6. Организаторите ще бъдат благодарни на изпълнителите за точно придържане към регламента на конкурса, като превишилите определеното време за участие ще бъдат декласирани.
7. Ще бъдат раздадени  първа, втора и трета награда във всяка категория и група, награда на Кмета на град Варна и запис в радио Варна по преценка на журито. Всеки участник ще получи грамота за участие.
9. Заявките  за участие / по образец/ ще се приемат с пощенско клеймо на подаване до 9 март 2007 г. на адрес: Варна - 9000     Ул.”Пушкин” N 7 ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС; по Факс:052/612-105, 641-783; на електронен адрес: dk_varna@abv.bg    
За информация: www.odk-varna.com
тел.:052/612-107, тел.: 052/612-102
  
10.Вноска за право на участие
- за солисти - 10,00 лв.
- за оркестранти и хористи - по 5,00 лв./ за участник в оркестър или хор/
Участници в два или повече раздела заплащат 10,00 лв.

 

Място на провеждане - Общински детски комплекс, Община Варна,Пленарна зала и зала 37       
Пристигане във Варна в Общински детски комплекс до обяд на 28 март 2008 г./петък /. Програмата на Конкурса ще бъде качена на сайта на ОДК. Препоръчва се контролно обаждане на всички участници преди отпътуване за Варна.
Начало на конкурса -28 март 2008 г. от 13,00 часа, Общински детски комплекс.
11. В рамките на конкурса ще бъде проведена практическа конференция.     
12. Нощувките и пътните разноски са за сметка на участниците
При желание на участниците, организаторите осигуряват място за нощуване в Средношколско общежитие на цена 5,00 лв. или хотел  на цена  до 25 лв.
                                   

Прикачени файлове

Заявка за участие doc - 32 Kb