Контакти с представители на община Копривщица, пряко ангажирани с подготовката на XI Национален събо

Размер на шрифта: a |a |a|

Контакти с представители на община Копривщица, пряко ангажирани с подготовката на XI Национален събор на българското народно творчество - Копривщица 2015.


Оперативно бюро в състав:
1. Тони Малинов – тел. 0889618702;
2. Николай Карагьозов –тел. 0885887192;
3. Искра Шипева – Пухова – тел. 0885743117.

 


Комисии /отговорности и лице за контакти/:


1. Комисия по настаняване - набира информация за общия леглови капацитет в града и съседните населени места, извършва предварително насочване и/или резервации за нощувки, организиране на информационни пунктове, посрещане и настаняване на участниците в събора.
Председател: Милена Паралеева, тел. 08881182882. Комисия по търговия - настаняване на временните търговски обекти в града, местността „Войводенец“ и палатковия лагер.
Председател: Иванка Доросиева –тел. 0885897386

 


3. Комисия по финанси - събиране на търговска такса.
Председател: Василка Стефлекова-Йовкова – тел. 0885743499


4. Художествена комисия - изготвяне програмата на чуждестранните изпълнители на сцената на площад „20-ти Април”, дизайн на рекламни материали, организиране допускането на снимачните екипи и подпомагане медийното отразяване на събора.
Председател: Искра Шипева- Пухова – тел. 0885743117


5. Техническа комисия - организиране цялостната дейност по техническото обезпечаване на събора, поддръжка на чистотата в района на града и естрадите, подсигуряване на кофи и контейнери за смет, обезпаразитяване на терените и др.
Председател: Тони Малинов – тел. 0889618702


6. Комисия по транспорт, пропуски и паркиране - разпределяне на местата за паркиране, осигуряване на пропуски, организиране на график за транспорта и временни автогари.
Председател: Марин Златарев – тел. 0879600315


7. Комисия по изхранване - обезпечава изхранването на обслужващия персонал по време на събора.
Председател: Виолета Крадлекова – тел. 0887910781


8. Комисия по обществен ред, полиция и пожарна безопасност
Председател: Христо Присов – тел. 0887704127