Детайлна информация за читалище - "Бирлик - 2017"

Статус Действащо
Регистрационен № 3658
Име на читалище "Бирлик - 2017"
Област ПЛЕВЕН
Община ПЛЕВЕН
Град/село ГРАД ПЛЕВЕН
Адрес пл. "Македония" 2, вх. Б, ап. 33, ет. 9, п.к.5800
Булстат 177218984
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0886166027;0896870888
Факс -
E-mail Nevin.Djevdetova@abv.bg
Председател Невин Икбалова Джевдетова
Секретар Айгюл Алиева Хасанова