Детайлна информация за читалище - "Сдружение на народните читалища Хемус - 2015"

Статус Действащо
Регистрационен № 18
Име на читалище "Сдружение на народните читалища Хемус - 2015"
Област СОФИЯ-ГРАД
Община СТОЛИЧНА
Град/село ГРАД СОФИЯ
Адрес "Съборна" 5, ет. 3, район Средец, п.к.1000
Булстат 176946775
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 02/9885175
Факс -
E-mail -
Председател Антоанина Кирилова Благоева
Секретар Велислав Георгиев Танев