Детайлна информация за читалище - "Асоциация на народните читалища-Община Димитровград"

Статус Действащо
Регистрационен № 9
Име на читалище "Асоциация на народните читалища-Община Димитровград"
Област ХАСКОВО
Община ДИМИТРОВГРАД
Град/село ГРАД ДИМИТРОВГРАД
Адрес бул."Г.С.Раковски" 15, п.к.6400
Булстат 126747430
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0391 68288
Факс -
E-mail -
Председател Минко Милков Минков
Секретар -