Детайлна информация за читалище - "Дряновска пробуда-2008"

Статус Действащо
Регистрационен № 3342
Име на читалище "Дряновска пробуда-2008"
Област ГАБРОВО
Община ДРЯНОВО
Град/село ГРАД ДРЯНОВО
Адрес "Станционна" 1, п.к. 5370
Булстат 107596454
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0898542992;067671020; 067672010
Факс -
E-mail dryanovska_probuda@abv.bg
Председател Йордан Пенчев Млъзев
Секретар Румяна Живкова Карамфиловя

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019