Детайлна информация за читалище - "Рома-Вазово-2007год."

Статус Действащо
Регистрационен № 3282
Име на читалище "Рома-Вазово-2007год."
Област РАЗГРАД
Община ИСПЕРИХ
Град/село СЕЛО ВАЗОВО
Адрес "Александър Стамболийски" № 8 А, п.к.7422
Булстат 116587194
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0882555641,0896112716
Факс
E-mail roma_vazovo@abv.bg
Председател Надка Димитрова Димитрова
Секретар Исмаил Сидеров

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018