Детайлна информация за читалище - "Слънчев лъч 1902"

Статус Действащо
Регистрационен № 3257
Име на читалище "Слънчев лъч 1902"
Област РАЗГРАД
Община РАЗГРАД
Град/село СЕЛО ОСТРОВЧЕ
Адрес "Г.С. Раковски" 2, п.к.7238
Булстат 116046356
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0886089519
Факс
E-mail libostrovche@abv.bg
Председател Цена Коцева Трифонова
Секретар Хриса Цонева Гамишева

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019