Детайлна информация за читалище - "Мироско Райчев-1927"

Статус Действащо
Регистрационен № 1153
Име на читалище "Мироско Райчев-1927"
Област СОФИЯ-ГРАД
Община СТОЛИЧНА
Град/село СЕЛО ГОРНИ БОГРОВ
Адрес "Александър Стамболийски" 1, р-н "Кремиковци", п.к.1806
Булстат 000761219
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0884796016; 0882031784
Факс -
E-mail nch.mraychev_gb@mail.bg
Председател Севделина Методиева Лянгова
Секретар Станка Петрова Коларова

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019