Детайлна информация за читалище - "Пробуда 1"

Статус Действащо
Регистрационен № 2993
Име на читалище "Пробуда 1"
Област СТАРА ЗАГОРА
Община ОПАН
Град/село СЕЛО СТОЛЕТОВО
Адрес п.к.6054
Булстат 123646910
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0898469608
Факс -
E-mail dkngelova@abv.bg
Председател Димка Колева Ангелова
Секретар -