Детайлна информация за читалище - "Стефан Караджа-1951"

Статус Действащо
Регистрационен № 2637
Име на читалище "Стефан Караджа-1951"
Област СИЛИСТРА
Община ГЛАВИНИЦА
Град/село СЕЛО ПАДИНА
Адрес "Пета" 5, п.к.7617
Булстат 000559908
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0887323486
Факс -
E-mail npadina@abv.bg
Председател Сениха Шюкри Мехмед
Секретар Айля Мюмюн Садък

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018