Детайлна информация за читалище - "Христо Ботев-1949"

Статус Действащо
Регистрационен № 2137
Име на читалище "Христо Ботев-1949"
Област ТЪРГОВИЩЕ
Община ОМУРТАГ
Град/село СЕЛО ПЛЪСТИНА
Адрес п.к.7934
Булстат 000869198
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0892777421
Факс -
E-mail chitalishte_plastina@abv.bg
Председател Бирджихан Кямил Али
Секретар Айджан Ерджанова Азизова

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022