Детайлна информация за читалище - "Цвятко Иванов -1919"

Статус Действащо
Регистрационен № 1839
Име на читалище "Цвятко Иванов -1919"
Област ГАБРОВО
Община СЕВЛИЕВО
Град/село СЕЛО КРУШЕВО
Адрес пл. "29-ти март" 2, п.к.5427
Булстат 000211595
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0877752812
Факс -
E-mail nch_krushevo@abv.bg
Председател Илия Петров Илиев
Секретар Ирина Кънчева Савова

Информационна карта 2021

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018