Детайлна информация за читалище - "Съзнание 1926"

Статус Действащо
Регистрационен № 1336
Име на читалище "Съзнание 1926"
Област ВАРНА
Община БЕЛОСЛАВ
Град/село ГРАД БЕЛОСЛАВ
Адрес "Св.Св.Кирил и Методий" 7
Булстат 000084055
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 05112 2557; 0896546386
Факс
E-mail syznanie@abv.bg
Председател Анатоли Апостолов
Секретар Севинч Недживова Исмаилова

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018