Семинар в обл. Варна

05.10.17

отпечатай новината
22050365_1729814833726523_8811495412093312733_n_xs.jpg

В дните 27-28 септември в СОК”Камчия” община Аврен, РЕКИЦ”Читалища” Варна, организира двудневен семинар на тема „ Организационно развитие“. Семинарът бе част от планираните дейности на РЕКИЦ по Национална стратегия за учене през целия живот и цели развитие потенциала на читалищата в областта на неформалното и самостоятелно учене. 

Надграждане у участниците на знания и практически умения в сферата на формулиране и визия на читалищната организация , придобиване на конкретни умения за стратегическо планиране , повишаване на знания и умения за работа в екип, повишаване информираността на участниците за потребността и уменията за работа в коалиция и в „мрежа“ са постигнатите цели на семинара. 50 -те участника в семинара , представители на 11 общини от област Варна - читалищни секретари, библиотекари и председатели на читалища, се включиха активно в интерактивното обучение и си тръгнаха с усещането ,че са научили факторите и тайната на успеха: "да чуваме гласа на общността и потребността на хората"