Библиотеките – съвременни центрове за четене

18.04.08

отпечатай новината
Библиотеките – съвременни центрове за четене
На основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от ЗЗРК и чл. 11, ал. 2 от Правилата за реализиране на проекти за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” и Заповед № РД 09-141/ 10.04.2008г.
  
Министерството на културата обявява конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма
„Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност”
  
В конкурса могат да участват всички библиотеки и организации с функциониращи библиотеки, чрез защита на проекти, съгласно правилата утвърдени от министъра на културата със заповед № РД 09-137/ 09.04.08 г.
  
Проектите се подават в Министерството на културата с краен срок един месец от дата на публикуване на обявата - до 10 май 2008 г.
  
За допълнителна информация: Министерство на културата,
Дирекция „Книга и библиотечно дело”, тел.: 9400 930, 9400 844.

 

ВАЖНО !
Министерството на културата удължи до 16 май т.г. срока за подаване на проекти за конкурсната сесия по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” поради големия интерес.