За Земята това, което искаме да получим от нея

27.03.08

отпечатай новината
За Земята това, което искаме да получим от нея
Национален конкурс “Климатичните промени са факт! Да направим за Земята това, което искаме да получим от нея!” 

 

Конкурсът се реализира по проект “Изграждане и развитие на Младежки информационно-консултантски център “МАЖОР”, финансиран по Национална програма “Младежки информационно-консултантски центрове” 2007 - 2010 на Държавна агенция да младежта и спорта.

 

Конкурсът се провежда в рамките на Световни дни за младежка активност и Световната кампания за отбелязване на “Деня на Земята”, организирана от световната мрежа “Ден на Земята”.

 
Конкурсът се провежда в две категории:
І. Художествен конкурс за рисунка: Свободен избор на техники, формат и материали. На гърба на творбата авторите трябва да изпишат своите имена, точен адрес и телефон за контакти, електронна поща, възраст, училище/ университет/ организация. Изпращайте творбите на адрес: 1000 София, ул. "Г. С. Раковски"№ 120-А, ет. 2 , Център за неформално образование, Национален конкурс за Деня на Земята.

ІІ. Литературен конкурс за есе: Творбите трябва да са разработени в електронен вариант, в рамките на 2 страници при формат Arial/12. Към всяка творба, трябва да бъде приложен попълнен талон за участие. Изпращайте творбите на адрес: mikc.major@gmail.com

 


В конкурса могат да участват деца и младежи на възраст до 30 години. Всеки участник има право да подаде за участие в конкурса максимум по две творби, в различните категории, специално създадени за конкурса.

 
Насоки и талон за участие - http://www.sf1.mikc.bg/node/54