Общински сдружения

15.03.07

отпечатай новината
Национално сдружение на общините в Република България
Асоциация на българските черноморски общини
Регионално сдружение на общини "Тракия" 
Асоциация на дунавските общини "Дунав"
Регионална сдружение на общини "Марица"
Асоциация на родопските общини
Сдружение на югозападните общини
Регионално сдружение на общини "Янтра"
Регионално сдружение на общини "Централна Стара планина"
Асоциация на общини от Южен централен район "Хебър"
Инициатива местно самоуправление - България