Работна среща на читалищни дейци от обл. Плевен

05.02.08

отпечатай новината
2008-02-05

На 05.02.2008г. / вторник/ в салона на  Читалище “ЛИК” - Плевен, от 10.30 ч. до 12.30 ч.,   РЕКИЦ “Читалища” Плевен се проведе традиционна  работна среща на читалищни дейци от Плевенска област при следния дневен ред:
1. Приоритетни направления в дейността на РЕКИЦ “Читалища” Плевен за 2008г.  - Г-жа Антоанета Мачева – експерт-консултант в РЕКИЦ ;
2. Консултации по програмата  "Живи човешки съкровища"-  Г-жа Соня Кинова – Отдел “Етнография” от Регионалния изторически музей в Плевен;
3. Указания за попълване на статистически отчет за 2007г.към МК – Ани Владимирова – РБ “Хр.Смирненски” гр.Плевен;
Присъстваха 52 представители на читалищата от Плевенска област, отдел “Култура” към  община Гулянци и кмета на с.Победа. Всеки участник в регионалната среща получи 1 бр. сборник за деца “Един към друг” издаден по егидата на Президентшата на РБългария – г-жа Зорка Първанова, осигурен със съдействието на РБ “Хр.Смирненски” гр.Плевен;