Обучения на читалищните дейци в Смолянско

27.11.07

отпечатай новината
 2007-11-22

 

По инициатива на РЕКИЦ „Читалища” - Смолян, от 22-29 11. 2007г. ще се проведат поредица от семинари. За участие в тях са посанени председателите и секретарите на читалищата от областта, както и новоизбраните кметове и представители на общинска администрация по общини. Цел:
- Подобряване квалификацията на работещите в читалищата съобразена със съвременните тенденции и приоритети на развитие на българското читалище. 
- Създаване на добре работещи механизми за партньорство с местните  власти.
- Запознаване с „Европейските фондове възможности и предизвикателства” - ориентиране при реализиране на проекти.

На семинарите ще бъдат представени:
1. Презентации: „Приоритетни направления в дейността на читалищата и  РЕКИЦ „Читалища” за 2007 г.”; 
„Нови параметри на реализация:Културен мениджмънт ; Културен туризъм”
Лектор: Недялка Мачокова – РЕКИЦ „Читалища”.
2. Европейските фондове - възможности и предизвикателства за  финансиране на читалищата. 
Лектори:  Величка Костадинова - дирекция „ЕИМД”, общ. Смолян и Диана Якубова - РЕКИЦ”Читалища”.
3. Дискусия – симулация по поставен казус и намиране на решения с акцент на различни подходи.  От А до Я в читалищната дейност-водещи практики.
Лектор: Недялка Мачокова – РЕКИЦ „Читалища”.


 

План-график на семинарите
Община
Дата
Час
Чепеларе
22.11.2007 г.
9.30  ч.
Доспат
26.11.2007 г.
10.30 ч.
Борино
26.11.2007 г.
13.00 ч.
Девин
26.11.2007 г.
15.30 ч.
Рудозем
28.11.2007 г.
10.00 ч.
Мадан
Смолян/Неделино
28.11.2007 г.
29.11.2007 г.
13. 00ч.
10.00 ч.