Регионални срещи

17.10.07

отпечатай новината
2007-10-15  
В работния график на РЕКИЦ - Кюстендил са залегнали срещи с читалищата и представители на общинските администрации в област Кюстендил. На тях ще бъдат дискутирани въпроси свързани с :
1. Структурните фондове  на ЕС - реални възможности за финансиране на читалищни инициативи. - включва представяне на 6-те оперативни програми, с акцент върху ОП Развитие на селските райони и ОП развитие на човешки ресурс
2. Мениджмънт на читалищната работа - форми на читалищна работа, фондонабиране, проектиране, работа в екип, управление на конфликти
3. Правна среда и администриране на читалищната работа - семинар-практикум - включва представяне на Азбука на читалищната работа и практикум по казуси

ПЛАН-ГРАФИК НА СРЕЩИТЕ С ЧИТАЛИЩАТА ОТ ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Община

Дата
Час
Невестино
16.10.2007 г.   вторник
10:30
Бобошево
16.10.2007 г.   вторник
14:00
Бобов дол
17.10.2007 г.   сряда
10:30
Сапарева баня
17.10.2007 г.   сряда
14:00
Кочериново
18.10.2007 г.   четвъртък
10:30
Рила
18.10.2007 г.   четвъртък
14:00
Дупница
19.10.2007 г.   петък
11:00
Трекляно
22.10.2007 г.   понеделник
11:00
Кюстендил
23.10.2007 г.   вторник
11:00