Нов проект на НФ "Култура"

27.07.07

отпечатай новината
Национален фонд "Култура" обявява конкурс за финансиране на проучването, опазването и популяризирането на традиционната българска култура и фолклор
Формуляри за кандидатстване в електронен вид и общите условия на проекта могат да бъдат изтеглени от тук
Документите за участие в конкурса, в три екземпляра, се депозират до 10.09.2007 г. (понеделник) в "Евро-Български културен център”

София, бул."Ал.Стамболийски" № 17
понеделник - петък 10.00 - 17.00 ч.
  
Не се приемат документи за участие в конкурса, изпратени по пощата, факс или e-mail.
  
За допълнителна информация:
Национален фонд “Култура”
Мирена Станева - тел. 94 00 842
Емил Върбанов - тел. 988 58 26
e-mail: office@ncf.bg