Читалище "Н.Й.Вапцаров" - гр. Благоевград

27.07.07

отпечатай новината
Народно читалище “Н. Вапцаров” е ревностен пазител и разпространител на възрожденските традиции. То има най- големи заслуги в издирването, популяризирането и съхранението на автентичния фолклор- народни обичаи, песни, предания и легенди и др. Някогашното”Училище за възрастни” днес е истински притегателен културен център на благоевградчани от всички възрасти.
Неограничени възможности за многостранна културна дейност създава неговата богата материална база. Читалището разполага със зрителна зала с концертен орган с 250 седящи места,камерни зали за 100 и 150 места,репетиционни зали,кабинети,фоайета с голяма изложбена площ,Клуб на читалищните дейци със 70 места и др.

 

http://chitblagoevgrad.hit.bg/default.htm