Читалище "Просвета" - гр. Бургас

27.07.07

отпечатай новината
Читалище "Просвета" се намира в кв. Долно Езерово/5260 жители / гр. Бургас.Основано е на 24.01.1927г., но официално регистрирано през 1930г. Инициатори за учредяването му са учителите Мария Евгениева, Стефан Кратунков, Елена и Илия Цветкови.Пръв библиотекар е Иванчо Йорданов Златанов.Сред учредителите са още - Леон Каменски, Доню Ненчев, Костадин Шаркомов, Христо Далуков, Иван Кираджийски, Илия Цвятков и Елена Цвяткова,Димитър Калудов, Никола Главов Георги Мечев, Елена Полонова, Неделя Петканова,Бойчо Жечев, Тодор и Иван Кехайови и др. Местено многократно, сега читалището се помещава в сграда, общинска собственост, предоставена за безвъзмездно ползване. Основано ,за да развива и обогатява културния живот , да възпитава и утвърждава националното ни самосъзнание, читалището се опитва да съхрани основните си функции и днес. През годините действат театрална трупа, танцов състав, битова група, която по-късно прераства в битов ансамбъл, младежки естрадно - сатеричен състав, група за политически песни, група за автентичен фолклор, студио Пантомима, кръжок по керамопластика, ателие по приложни изкуства. Възстановяват се празниците Кукеруване, Коледари, Лазаруване.
През читалището са минали Ваня Костова, Гергана Стоянова/"Иначе"/,Ана Денкова и др.
Мисията на читалището е ориентирана към запазване на традиционните ценности, но в същото време екипът работи и за преодоляване предизвикателствата на времето , за да се утвърдим и като съвременен културен институт, напълно адекватен на новите условия.

Интернет-сайт на читалището: http://www.prosveta-art.org/