Споделяне на добри модели и практики в Смолян

13.07.07

отпечатай новината
На 12.07.07 г. в сесийна зала на община Смолян се проведе еднодневна информационна среща на тема "Споделяне на добри модели и практики”
Срещата се организира в рамките на националната информационна кампания "Панорама на читалищни идеи", съвместна инициатива на Министерството на културата на Р България и Фондация за развитие "Читалища", подкрепена партньорски и финансово от Програмата на ООН за развитие.
Кампанията  популяризира новаторски устойчиви модели, добри практики, инициативи и управленски подходи, прилагани през последните години в работата на читалищата. Представиха се водещи модели и практики и опит в търсене на съвременни възможности за развитие в следните свери: разширяване на социалните функции, информационни, образователни и консултантски услуги, нетрадиционни културни и туристически продукти.
В срещата взеха участие  60 представители на читалища, общинска администрация, образователни и други институции, които дискутираха новите Европейски параметри за реализации на институциите.

 

Теми на презентациите:
- Представяне на Фондация за развитие “Читалища”  - Камелия Чолакова, управител на клон Кърджали
- Презентация на РЕКИЦ “Читалища”  Смолян - „РЕКИЦ “Читалища” – генератор намеждуинституционални комуникации”  - Недялка Мачокова-ръководител   РЕКИЦ “Читалища” –    Смолян 
- Презентация: “Селски туризъм” - Теменужка Люцканова – НЧ “Цвятко Радойнов”, с. Крън, община Казанлък                   
- Презентация: “Читалището като инициатор за създаване на местен поминък на населението ” -  Марийка Генова  – НЧ “Пробуда”, с. Николово, община Русе 
- Презентация: “Читалището в условията на конкурентна среда” - Дора Илиева - НЧ "Родина”, гр. Стара Загора 
- Презентация: “Занаятчийски център за производство на национални носии” - Руска Георгиева – НЧ “Елин Пелин”, гр. Елин Пелин.

2007-07-12