"Автоматизация на библиотечните процеси"

27.06.07

отпечатай новината
На 28.06.2007 г. Регионалният експертно-консултантски и информационен център „Читалища” в Плевен и Регионална библиотека „Христо Смирнески” организират еднодневен обучителен семинар на тема „Автоматизация на библиотечните процеси”.
Обучението ще се проведе в Конферентна зала “Гена Димитрова” – Плевен, като участие в него ще вземат представителите на читалищата от всички общини на Област Плевен. Лектори са  Даринка Сълева,  Вили Томова и Веселин Тошков от РБ “Хр.Смирненски”-Плевен.

2007-06-27