"Споделяне на добри практики" - Ямбол

15.06.07

отпечатай новината

На 14.06.2007 год. се проведе втората среща за област Ямбол от националната информационна кампания  "Панорама  на читалищни  идеи ",  съвместна  инициатива  на  Министерството на културата на Р.България и Фондация за развитие "Читалища", подкрепена партньорски и финансово от Програмата на ООН за развитие. На еднодневната среща на тема "Споделяне на добри модели и практики", присъстваха читалищните секретари от общини Болярово, Елхово и Стралджа.

Срещата се откри от областният управител на Ямбол г-н Коев. Гости на форума бяха: от община Стралджа г-жа Кабакова  - зам. кмет и г-н Пехливанов - гл. експерт в отдел “Образование, култура, здравеопазване и социални дейности”; от отдел „Регионално развитие и евроинтеграция” в областна администрация г-н Алексиев -  н-к отдел и  г-жа Павлова - гл. експерт; от община Елхово г-ца Домусчиева р-л „Други бюджетни дейности”; кметове на селища от поканените общини; председателят на читалищния съюз към община Тунджа и читалищни секретари от община Тунджа.

 

Теми на презентациите:

            „Съвременната читалищна библиотека със социални функции – Слава Драганова – НЧ „Родина” – Стара Загора

            „Традиционният поминък – нова възможност за читалището и хората от местната общност”, Марийка Генова – НЧ „Пробуда”  с. Николово, област Русе

            „Детски дневен център” – социални и развлекателни услуги за деца в кварталното градско читалище, Красимира Абраамян, НЧ „Дружба” – гр. Сливен

            „Читалищата в малките населени места – информационни и консултантски центрове”, Албена Недева – НЧ „Будител” – с.  Баячево, област Търговище