Култура 2000 - Програма на ЕС

19.04.07

отпечатай новината
Култура 2000 - Програма на ЕС

Програмата “Култура 2000” е програма на Европейският съюз, реализираща в периода (2000-2006) с общ бюджет от 235 милиона Евро. Финансовата схема е грантова и се насочва за подкрепа па културни партньорски проекти във всички сектори на изкуствата (изпълнителски изкуства, визуални и пластични изксуства, литература, културно наследство и културна история и др). Целите на програмата са насочени към промоцирането на едно общо културно пространство, което се характеризира както с културно многообразие, така и с общо културно наследство.  

Програмата Култура 2000 насърчава креативността и мобилността на артисти, разпространението на културни продукти, културния диалог и познанието на културната история на европейските народи.  

Програмата разглежда културните дейности като агент на социалната интеграция и социално-икономическото развитие. Европейската комисия реализира Програмата, подкрепяна от Управителен комитет. Селекцията на проектите се извършва от Комисията на базата на оценките, извършени от независими експерти