Национален събор - Пирин пее

18.04.07

отпечатай новината
Национален събор - Пирин пее
Съборът на народното творчество „Пирин пее" е мащабно явление в културния живот на България, намерило убедително своето присъствие в последните тридесет години на изминалия 20-ти век. Със своето начало през 1962 г., осъществено преди всичко благодарение на усилията на окръжните ведомства в Благоевград и общините на Благоевградска област, както и със съдействието на Министерство на културата, Научните институти при БАН, редица специалисти и радетели на народното творчество, днес съборът бележи значителни постижения в областта на издирването, възстановяването и съхраняването на фолклорното ни наследство. Той се превръща в своеобразна сцена, която покорява сърцата на множество носители на народната мъдрост, олицетворявайки разноликите творчески изяви на прекрасни изпълнители от всички поколения - стари и млади, ценители и изследователи на българската национална фолклорна и етнографска традиция. Съборът „Пирин пее" превъплъщава търсенето на вечната красота, характеристиката на естетиката в народното творчество, на това истинско изкуство, изпълнено с патриотизъм, родолюбие и благоговение пред Родното.
Съборът „Пирин пее" е вече традиция. Той представлява система от местни и общински празници на народното изкуство, органични прояви на стремежа към изучаване на родния фолклор и етнографска образност, представяйки образци на народната песен, танц, обреди, занаяти, народен инструментариум, удивителните костюми и накити, везмо и шевици, религиозно-езическите вярвания и ритуали, цялата календарно-обредна система.
Настоящото десето издание на Събора „Пирин пее" на 5-ти и 6-ти август, 2006 г. ще събере наново хиляди почитатели на неувяхващото народно изкуство, както и множеството певци, инструменталисти, танцьори, разказвачи и майстори на народните занаяти на големия празник - празникът на народната мъдрост и обичта ни към България.
„Пирин пее" е своеобразен феномен на българската култура. Той е извор на нови и нови таланти, основа за развитие на тяхното творческо настояще и бъдеще, както и на развитието на професионалното ни изкуство на фолклорна основа.
„Пирин пее" е нашата вяра в бъдещето на националната ни традиция, носена в сърцата и душите на стари и млади, нашата надежда, че изконните български ценности ще пребъдат.
 
http://pirin-pee2006.com/jom/