Актуализирани указания за прилагане на противоепидемични мерки в културните институти

07.12.20

отпечатай новината

Актуализирани указания за прилагане на противоепидемични мерки в културните институти във връзка със заповед № РД 01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и съгласувани с писмо № 04-09-59/04.12.2020 г. от министъра на здравеопазването