Събори на народното творчество

18.04.07

отпечатай новината
Събори на народното творчество
Българският народ е родоначалник на едно самобитно движение – Съборите на народното творчество. Те са съвременна форма за поддържане и поощряване на традицията. Интересът към родния музикален, танцов и поетичен фолклор расте всяка година. На различни сцени се събират хиляди певци, свирачи, изпълнители на старинни обреди и обичаи. Но участниците не са само изпълнители или само зрители. Те са хората, дошли да се откъснат от ежедневието си и да споделят удоволствието от изпълнителското майсторство на участниците, да се насладят на красивата природа и на чистия въздух. Получава се истински празник на традиционната култура, чиято атмосфера трябва да се види и усети. Безспорно едно от най-вълнуващите явления на всеки събор е участието и на децата, които са връзката между миналото, настоящето и бъдещето. Съборите на народното творчество са не само символ на традицията, те се превръщат в притегателен център и за много чужденци, които обичат българския фолклор и отнасят със себе си частици от него по всички краища на света.
http://sabor.mc.government.bg