Младежки конкурсен фестивал на изкуствата

07.02.17

отпечатай новината
Младежки конкурсен фестивал на изкуствата

2017-02-07 

 

Младежки конкурсен фестивал на изкуствата

Национален дворец на културата, зала 11 
01.04-02.04.2017


Директор: Димитър Тодоров
Място за провеждане: гр. София, България
Организатори: „Асоциация Български Фолклор”, „ЕВРОГРЕЙД” ООД и „ЕВРОГРЕЙД БГ” ЕООД
С подкрепата на: CID (UNESKO)

 

Статут: Конкурсите на World Stage EUROGRADE (WSE) са включени в културната програма на гр. Приморско, в културния календар на Министерство на културата и календара на CID (UNESKO).

Цел на конкурсите (WSE):
• Чрез популяризиране на съвременните и традиционните народни изкуства, към запазване многообразието на основните традиционни ценности и идентичността на различните националности, да гарантираме съхранението и развитието на цялото човечество;
• Да дадем шанс за изява на значителен брой деца и млади хора и да допринесем за повишаване на мотивацията им да се занимават с конструктивна творческа дейност, като превантивна мярка в борбата срещу порочните зависимости (цигари, алкохол, наркотици и др.) и агресията;
• Размяна на творческа информация и развитие на постиженията в различните танцови стилове и музикални направления.
Срок за подаване на заявки: до 01.03.2017 г.;
Конкурсни направления:

- НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ И ВОКАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ (НАРОДНА МУЗИКА) 
- СЪВРЕМЕННА ХОРЕОГРАФИЯ И ВОКАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ (ПОПУЛЯРНА МУЗИКА)

 

РЕГЛАМЕНТ
В конкурса могат да участват танцови колективи, вокални групи и солисти и индивидуални изпълнители от всички читалища, ЦРД, Младежки и студентски домове, училища и детски градини, частни школи, студия, клубове и групи, развиващи музикалното и танцово изкуство и популяризиращи музикалните и танцови стилове и техники в различните направления и възрастови групи.

Конкурсни категории:

- Солови изпълнения;
- Дуети;
- Камерни групи - до 7 човека;
- Формации - над 8 човека.

НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ И ВОКАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
- Деца до 11 г.
- Юноши от 12 до 15 г.
- Младежи от 16 до 33 г.

ИЗИСКВАНИЯ:
НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ:
- Няма ограничение в броя участници.
- Програмата трябва да включва два танца. Препоръчително е единият от тях да е от съответния регион, а другият по избор – с максимална продължителност на двата танца до 15 минути.

ВОКАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ – НАРОДНА МУЗИКА:
- Програмата трябва да включва две песни, първата акапелно, втората с музикален съпровод - с обща продължителност до 7 минути.
Забележка: Препоръчва се съпровода да е с оркестър на живо. Използване на симбек, само със студиен CD запис. Не се допускат изпълнения на плейбек. Песните се изпълняват последователно, изключение се прави в случаите, когато изпълнителя сменя костюм и това е заявено предварително предварително.

 

СЪВРЕМЕННА ХОРЕОГРАФИЯ И ВОКАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

- Мини до 7 г. вкл., 
- Деца от 8 до 11 г.
- Юноши от 12 до 15 г.
- Младежи от 16 до 33 г.


Забележка: 
•70 % от участниците в дадена възрастова група следва да отговарят на възрастовото ограничение.
•Допуска се участници, изявяващи се в една възрастова група, да участват в друга, но заплащайки втора такса участие.

ИЗИСКВАНИЯ
СЪВРЕМЕННА ХОРЕОГРАФИЯ:
Програмата (репертоара) на всеки колектив трябва да включва до 4 танца в избраната възрастова група с максимум 1 (един) танц в съответната конкурсна категория.
Продължителност на изпълнението в категория соло и дует е до 2:30 мин., в категории - камерни групи и формации до 5:00 минути (в случаите, че се превиши времетраенето, журито има право да прекъсне изпълнението).

Конкурсът не се провежда по стилове танци, а се търси най- атрактивното шоу изпълнение.
Класиране се провежда при минимум 3 участника във всяка категория и възрастова група. Всеки участник получава грамота за участие. 
В заявката за участие задължително се упоменава точната програма за всяка възрастова група по конкурсни категории с имената на танците и времетраенето.

 

ВОКАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ – ПОПУЛЯРНА МУЗИКА:
Програмата трябва да включва, две песни като едната задължително да е от български автор, с обща продължителност до 6 минути.
Забележка: Използване на симбек, само със студиен CD запис. Не се допускат изпълнения на плейбек. Песните се изпълняват последователно, изключение се прави в случаите, когато изпълнителя сменя костюм и това е заявено предварително предварително.
ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:
1. Сложност на изпълнението /ниво на сложност на изпълнението/;
2. Качество на изпълнение /техника на изпълнението/;
3. Визия /костюми, реквизит, постановка/;
4. Сценично поведение /поведение на сцена, жестикулация, контакт с публика, излъчване/.

ОРГАНИЗАЦИЯ:
Програмите за индивидуално участие, както и за конкурсни дни се изпращат на колективите 7 дни преди първия конкурсен ден. Организаторите си запазват правото да променят индивидуалните програми при обективна необходимост.
Състава на журито, заедно с председателя се определя от организационния комитет. Формира се от доказали се специалисти на културата и изкуството: режисьори, балетмайстори, хореографи, артисти, певци и педагози, които НЕ са били членове на журито в издание 2016 г.
Журито има право: да не присъжда на всички награди; да разделя наградите между участниците; да присъжда специални награди и поощрения.
Възможно е и учредяването на специални награди, като: „За най-атрактивно изпълнение”; „За хореография”; „За най-млад изпълнител”; „За майсторско изпълнение”; „За масово изпълнение” и т.н. 


Журито определя победителите, оценявайки ги по десетобална система, по всеки от посочените по-горе критерии. Минималния брой точки е 4, а максималния 40. Оценява се общото представяне на колектива/солиста.

Всички изпълнения ще бъдат включени в online конкурса за приза „АБСОЛЮТЕН ШАМПИОН НА WSE”. Шампионския рейтинг лист се формира от всички класирани от първо до пето място в конкурсите сесии на WSE през съответната година. В крайното класиране на всяка сесия участват и резултатите от зрителския вот. Абсолютният шампион на WSE се определя из между всички класирани от първо до пето място във всички сесии. Участието в online конкурса е свободно за всички желаещи след регистрация наwww.wse.bg., Видео материалите, конкурсните сесии и резултатите от тях ще бъдат публикувани на www.wse.bg . 
Крайното класиране за „АБСОЛЮТЕН ШАМПИОН НА WSE” ще бъде видно след приключване на 2016 г., а връчването на приза „АБСОЛЮТЕН ШАМПИОН НА WSE”, ще бъде извършено на специална церемония в рамките на „Младежки конкурсен фестивал на изкуствата София“ 2018 г.

Видео и фото заснемане на всички публични изяви на колективите. Същите се излъчват в световната интернет мрежа по канала на WSE TV.
(Организаторите си запазват правото за всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала, без да заплащат права и обезщетения.)

При необходимост за настаняване в хотел, условията се договарят допълнително с организаторите.
Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите колективи по време на мероприятието.
Забранява се използването на сценични ефекти (конфети, пиротехнически ефекти и други подобни), без съгласуване и разрешение от организаторите.
Организаторите не носят отговорност за загубени вещи и нанесени щети от участниците по време на мероприятието.

 

ЗАПИСВАНИЯ
Условие за участие във фестивала е задължително попълване на /online заявка/ публикувана на www.wse.bg, в която се посочва: Творческата биография на колектива; Точен адрес, Телефон, Факс и email за кореспонденция; Име и автор на изпълнението; Брой участници; Списък на участниците във фестивала и Списък на придружаващите официални лица. След потвърждаване на заявката за участие от организаторите, на същия email по възможност се изпращат: Видеозапис; Цветни фото снимки и рекламни материали.

 

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:
ФЕСТИВАЛНА ТАКСА:
- индивидуални изпълнители - 50 лв.
- дуети и колективи до 7 човека – 15 лв. ( за всеки участник)
- колективи / формации над 7 човека – 139 лв. ( за цялата формация)
Таксите са дължими за всяка възрастова група. При участие в повече от една възрастова група от един колектив, таксата за всяка следваща е 50%. 
Таксата за участие, трябва да се преведе едновременно с подаване на /online заявката/ по посочената по-долу банкова сметка и за двете конкурсни направления. Не се допуска плащане на фестивалната такса в брой.
Банкови сметки:
UniCredit Bulbank PLC Commercial Bank, Central Branch, 7 Sveta Nedelya Sq., 1000 Sofia, Bulgaria, 
BIC (Bank Identifier Code): UNCRBGSF, Bank Accounts in BGN/ IBAN/: BG75UNCR76301078056890, Account Holder: "Асоциация български фолклор".
Забележка: Моля, имайте готовност при регистрацията - в деня на участие, да представите копие от платежното нареждане или изпратете сканирано такова предварително на електронната поща на организатора.
ВАЖНО !!! Задължително за издаване на фактура, моля заедно със заявките в писмен вид да ни предоставите следната информация: Име на физическо лице, организация, фирма; Идентификационен номер (Булстат) или ЕГН; Регистрационен номер по ЗДДС – ако има такъв; Адрес, МОЛ, Получател на фактурата.


НАГРАДЕН ФОНД

- За всички участващи колективи и индивидуални изпълнители: Грамота за участие
- За класиралите се на първо, второ и трето място: Плакет.
Забележка: при по-малко от 3 колектива (трима участници) в отделните направления и възрастови групи фестивалът няма конкурсен характер.
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ:
ГРАН ПРИ 
За направление - Народна хореография и вокални изпълнители - до 12 години:
(Лимит за танцови формации - до 25 участника)
За направление - Народна хореография и вокални изпълнители - до 15 години:
(Лимит за танцови формации - до 25 участника, вокални групи до 7 участника)
За направление - Народна хореография и вокални изпълнители - до 33 години:
(Лимит за танцови формации - до 25 участника, вокални групи до 7 участника)

За направление: Вокални изпълнители - Популярна музика ( втора и трета възрастова група) - от 12 г. до 15 г. и от 16 г. до 33 г.
(Лимит за вокални групи и индивидуални изпълнители до 7 участника)
За направление - Съвременна хореография – камерни групи и формации: Комплексно класиране - във всички възрастови групи.
(Лимит за формации - до 15 участника).
За направление - Съвременна хореография – сола и дуети: Комплексно класиране - във всички възрастови групи.
(Лимит за формации - до 15 участника).
За всички участвали в конкурсната програма на фестивала:
- Преференциални условия за участие в Конкурсната програма на WSE - 7 % отстъпка от фестивалните такси.
- На всеки 15 участника заплатили фестивалната такса, се ползва едно безплатно място.

 

Забележка: Преференциалните условия са валидни само за участващите в конкурсната програма на Младежки конкурсен фестивал на изкуствата – гр. София, по приложените в /online заявката/ списъци и до лимита посочен по-горе за всяко направление.

За контакти и информация: 
02/ 980 60 76; 0886 050 318
E-mail за заявки: a.todorov@eurogradebg.com abf@dir.bg; office@eurogradebg.com

Димитър Тодоров, 
Председател на „Асоциация български фолклор” 
и Управител на „ЕВРОГРЕЙД” ООД