Публичен регистър на народните читалища и читалищни сдружения / Информационна карта на читалище

17.09.15

отпечатай новината
Публичен регистър на народните читалища и читалищни сдружения / Информационна карта на читалище
В този раздел ще получите информация относно изискванията за подаване на заявления или актуализиране на информацията за актуалното състояние на всяко едно читалище или читалищно сдружение, както и подаването на информационна карта от читалищата за съответнагодина.