Регионален семинар за представители на Народните читалища от област Стара Загора на тема: „Опазване

26.05.15

отпечатай новината

ПРОГРАМА

за провеждането на регионален семинар за представители на Народните читалища от област Стара Загора на тема:

„Опазване на вещи с историческа стойност, съхранявани в Народните читалища от област Стара Загора”

 

    Семинарът ще се проведе в зала № 33 в сградата на РИМ(Регионален исторически музей) гр. Стара Загора на 10.06.2015г.(сряда) от 9:30  ч.

   Организатори на семинара: РЕКИЦ ”Читалища” гр. Стара Загора и РИМ - Стара Загора.

09:30 - 10:00 – Регистрация на участниците и откриване на семинара.

Милен Иванов – РЕКИЦ ”Читалища” гр. Стара  Загора

10:00 – 11:15

- Вещи с историческа стойност, движими културни ценност – Закон за културното наследство и наредби за приложението му. Наредба № Н-9 от 2012 г. на МК за реда за създаване и управление на обществените колекции.

- Съхраняване и опазване на вещи с историческа стойност, собственост на Народните читалища от Старозагорска област

- Дискусия и въпроси

Лектор: доц. д-р  Евгения Иванова – РИМ – Стара Загора

11:15 -  11:30  

 - Кратка почивка - кафе пауза

11:30 – 12:15

- „Лятна работа с деца” – споделяне на добри практики при работата с деца през летния сезон (мултимедийна презентация) 

Лектор:

Валя Петрова – библиотекар при Детски отдел в библиотека „Родина”

12:15 -  12:45

Дигитализация на библиотечните фондове – Реализация и насоки

Лектор: М. Атанасова - библиотека „Родина”

12:45 - 13:00 - Дискусия

13:00 - Закриване на семинара