Устройствен правилник на Министерството на културата

04.04.07

отпечатай новината

В сила от 27.06.2006 г.
Обн. ДВ. бр.52 от 27 Юни 2006г.