Предоставяне на патронаж от страна на Министерстото на културата

31.12.13

отпечатай новината
Предоставяне на патронаж от страна на Министерстото на културата
Министерството на културата предоставя патронаж на събития, които представят българската култура или имат за цел насърчаване на културни контакти. В случаи, в които събитията са извън сферата на културата и изкуството, патронаж се отдава, при условие, че са подкрепени от съответните компетентни институции. Не се подкрепят събития, които имат комерсиален, политически и националистически характер, както и такива, които противоречат на добрите нрави.