Национална представителна листа на нематериалното културно наследство - 2008 г.

30.12.13

отпечатай новината

Елементи

 

вписани в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство Живи човешки съкровища – България” - 2008 година

 

  

1. Сфера на НКН – Традиционни обреди и празници”

Име на проекта – Нестинарството – българска магия с огнена жарава” (за с.Българи, община Царево)

Институция – Регионален исторически музей – гр.Бургас

Носител – Група от с.Българи, община Царево (ръководител Михаил Михайлов)

                                                                                                                                                                  

2.  Сфера на НКН – Традиционни обреди и празници”

Име на проекта – Калуша – стародавен обред, запазен за поколения”

Институция – Народно читалище Никола Й. Вапцаров”, с.Хърлец, община Козлодуй, област Враца

Носител – Състав за автентичен фолклор Калушари”

 

3.  Сфера на НКН – Традиционни обреди и празници”

Име на проекта – Традиционна Василишка сватба”

Институция – Народно читалище Гео Милев”, гр.Момин проход, община Костенец, област София

Носител – Фолклорен ансамбъл Момин проход”

 

4. Сфера на НКН – Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци/ Оръжейничество”

Име на проекта – Дянко Дянков – майсторът на старинни оръжия от град Априлци”

Институция – Народно читалище Просвета”, гр.Априлци и Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства – гр.Троян, област Ловеч

Носител – Дянко Дянков (оръжейник, ножар, изработващ и калаени павури)

 

5. Сфера на НКН – Традиционно пеене и свирене/ Двугласно женско/ мъжко фолклорно пеене от гр. Неделино и Неделински район”

Име на проекта –  Двугласното пеене в гр. Неделино”

Институция – Народно читалище Светлина”, гр.Неделино, област Смолян

Носител – Група за автентично пеене (ръководител Анета Емилова)