Закон за народните читалища

08.06.09

отпечатай новината
Закон за народните читалища
Закон за народните читалища
Публикуваме пълният текст на Закона за народните читалища, който претърпя промени, отразени в бр.42 от 05.06.2009 г. на Държавен вестник.

В същия брой на Държавен вестник е публикуван и Закон за обществените библиотеки.