АНКЕТА

21.10.08

отпечатай новината
Във връзка с проучването на читалищната дейност в страната, както и за идентифициране на проблемите и нуждите на читалищната мрежа, главно в институционален план, дирекция «РКД» извършва проучване чрез анкета.

 

Анкетата е част от проект, насочен към административно и интситуционално укрепване на читалищата като цяло и се реализира по ОПАК.

 

Гарантира се пълна конфиденциалност. Резултатите от анкетните карти ще бъдат използвани единствено за съставяне на обобщена картина за района и страната, с която всички, които участват в проучването, ще бъдат впоследствие запознати.
Анкетата се попълва единствено в електронен варинат и се изпраща по електронен път на следния e-mail: chitalishtе_1@abv.bg
  
Анкетирането се извършава в периода 21 октомври - 8 ноември 2008 г.
Краен срок за изпращане по електронен път на анкетаните карти е 8 ноември 2008 г.