Проект на НФ "Култура" - "Мобилност"

16.03.07

отпечатай новината
Национален фонд „Култура”
обявява целогодишен конкурс в три сесии за финансиране на:
- участия в международни културни форуми в чужбина на представители на българската култура и изкуство
- посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата
Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени на адрес:
"Евро-Български културен център" София, бул."Ал.Стамболийски" № 17
понеделник - петък 10.30 - 18.00 ч.
Първата сесия на конкурса обхваща събития, които ще се състоят от началото на месец април
до края на месец юли 2007 г. включително.
Документите се подават в "Евро-Български културен център” в три екземпляра,
до 19.03.2007 година /петък/ до 17.00 ч.
Информация за останалите сесии – посочените телефони.
За допълнителна информация: Национален фонд “Култура” тел. 02/94 00 842; 02/988 58 26

Проектният фиш можете да изтеглите от тук