Започна разглеждането на проекти на читалищата

27.05.08

отпечатай новината
Започна разглеждането на проекти на читалищата
Започна разглеждането на проекти на читалищата по допълваща субсидия
На основание чл.5, ал.3 от Устройствения правилник на Министерството на културата и чл. 6 от Правила за подпомагане дейността на народните читалища по реда на чл. 90 от ПМС № 15/2008 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2008 г., със заповед № РД 09-311/23.05.2008 г. на Министъра на културата е назначена комисия, на която са възложени следните задачи:

 

 
1.     Да разгледа и оцени постъпилите в Министерството на културата проектни фишове, подадени по обявената от Министерството на културата конкурсна сесия за подпомагане дейността на Народните читалища по реда на чл. 90 от ПМС № 15/2008 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2008 г.
2.     Да излезе с предложение пред Министъра на културата за финансово подпомагане на читалища със средства по  чл. 90 от ПМС № 15/2008 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2008 г.
3.     След утвърждаването от страна на Министъра на културата на списъка с читалища, които ще получат финансова подкрепа по чл. 90 от ПМС № 15/2008 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2008 г., писмено да уведоми одобрените читалища, както и съответните общини.
4.     Информация за одобрените читалища, получаващи средства по реда на чл. 90 от ПМС № 15/2008 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2008 г. да бъде публикувана и на интернет сайта на Министерството на културата, както и на информационния сайт за читалищата.

 

До този момент, в указания срок /9 май 2008 г./, в Министерството на културата са постъпили 2183 проекти фиша. 

 

Списъкът на читалищата, подали проектни фишове, както и входящият номер, под който те са постъпили в Министерството на културата можете да видите ТУК