Новини

предишна 12 13 14 15 16 17 18 19 20 следваща

Регионален семинар „Читалищата в област Смолян - традиция и съвремие” - 09.10.2016

____________-____________-___________s.jpg

Регионалният  експертно-консултантски и информационен център „Читалища” в Смолян организира регионален семинар, на тема: „Читалищата в област Смолян - традиция и съвремие”. Семинарът  ще се проведе на   17 октомври   2016 година  от 10.00 часа  в сградата на Областна администрация - Смолян.   Читалищата от област Смолян ще имат възможността да се запознаят с: - Европейските политики  на развитие  в областта на културата. - Възможности, предоставени от оперативните  програми. - Дейността на  клубовете „Традиция”, видове, начини на работа, постижения и перспективи. Представяне на добър опит, идеи за подобряване и разширяване обхвата на дейност. Трудности, често срещани проблеми  и  начини  за тяхното решаване. - Управленски политики видове и подходи. Решения  за добро управление и живот на културната  организация. -

Празник на духовната музика – Габрово-2016 - 07.10.2016

duhovna_muzika_s.jpg

За четиринадесети, път на 15 и 16 октоммври 2016 г., в Габрово ще се състои фестивалът „Празник на духовната музика“. Организатори са Архиерейско наместничество и Народно читалище „Габрово 2002”, с подкрепата на Министерството на културата и Община Габрово. Участие са потвърдили хорове от Белорусия, Гърция, София, Сливен, Велико Търново,  Враца  и Габрово.   През първата фестивална вечер, в храма „Света Троица” ще се проведе и първата част, наречена:  „Източноправославни песнопения”. Габровци и гостите на града ще имат удоволствието да чуят три български хорови формации - от София, Велико Търново и Враца, както и гостуващите чуждестранни изпълнители от побратименият град Могильов – Белорусия. Участие ще вземе и известния в Гърция изпълнител Григорий Дараваноглу.   През втората вечер, в художествената галерия „Христо Цокев”, под надслов

Фондация „Глобални библиотеки – България” обявява втора сесия за финансиране на малки проекти - 06.10.2016

biblioteki-thumbnail1_s.jpg

Фондация „Глобални библиотеки – България” обявява втора сесия за финансиране на малки проекти в рамките на договор РД11-00-115/24.06.2016 с Министерство на културата. Основната цел на конкурса е да затвърди мястото на обществените библиотеките като активен участник в живота на съответното населено място или регион. Проектите следва да бъдат насочени към развитие капацитета на обществените библиотеки, въвеждане на нови услуги и създаване на устойчиви партньорства с други библиотеки, неправителствени организации, училища или училищни настоятелства. Библиотеки, които участват в проекти, одобрени в рамките на първата конкурсна сесия от юли 2016 г. като водещи или като партньори, нямат право да участват в нови проектни предложения по втората конкурсна сесия като водеща организация или като партньор. Всички библиотеки, чиито проектни предложения не са одобрени за финансиране

Годишна държавна награда „Св. Паисий Хилендарски” - 03.10.2016

20150910133924-1_s.jpg

Министерството на културата уведомява държавните органи и неправителствените организации, свързани с културата, че започна да приема предложения за награждаване за 2016 г. с годишната държавна награда „Св. Паисий Хилендарски” - за стимулиране на български творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и традиции.   Наградата е по силата на чл. 19 от Закона за закрила и развитие на културата /обн. ДВ бр. 50 от 1999 г., изм. ДВ бр.1 от 2000 г./ и ПМС №149 /от 28.07.2000 г., обн. ДВ бр. 64 от 2000/.   Предложенията следва да съдържат мотивите за награждаване, свързани с приноса на твореца към националната културна идентичност и духовни ценности, както и кратки биографични данни.   Писмените предложения ще се приемат в срок до 24 октомври 2016 г. на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” №17, телефон за справки 02/ 94 00 827.  

Стипендии за гостуващи в Австрия представители на изкуството и културата за 2017 г. - 23.09.2016

kurtz2-1024x682_s.jpg

Федералното канцлерство на Република Австрия в сътрудничество с Организацията Kultur-Kontakt Austria, ангажирана с културния обмен с държавите от Източна и Югоизточна Европа, отпуска  50 стипендии за гостуващи в Австрия представители на изкуството и културата за 2017 г. Основната цел е запознаване с културното разнообразие на Австрия и установяване на професионални контакти.   Формуляри и подробна информация на английски и немски езици относно условията за участие могат да бъдат намерени на следните интернет адреси: http://www.kunstkultur.bka.gv.at  и  www.kulturkontakt.or.at . Формуляр 2017 Call for Applications for the Artistin Residence Programme 2017 Ausschreibung Artistin Residence Programm 2017

предишна 12 13 14 15 16 17 18 19 20 следваща