Новини

предишна 4 5 6 7 8 9 10 11 12 следваща

Семинар в обл. Варна - 05.10.2017

22050365_1729814833726523_8811495412093312733_n_s.jpg

В дните 27-28 септември в СОК”Камчия” община Аврен, РЕКИЦ”Читалища” Варна, организира двудневен семинар на тема „ Организационно развитие“. Семинарът бе част от планираните дейности на РЕКИЦ по Национална стратегия за учене през целия живот и цели развитие потенциала на читалищата в областта на неформалното и самостоятелно учене.  Надграждане у участниците на знания и практически умения в сферата на формулиране и визия на читалищната организация , придобиване на конкретни умения за стратегическо планиране , повишаване на знания и умения за работа в екип, повишаване информираността на участниците за потребността и уменията за работа в коалиция и в „мрежа“ са постигнатите цели на семинара. 50 -те участника в семинара , представители на 11 общини от област Варна - читалищни секретари, библиотекари и председатели на читалища, се включиха активно в интерактивното

Семинар с читалищните дейци от обл. Пазарджик - 04.10.2017

untitled_s.jpg

На 27 септември в Пленарна зала на община Пазарджик бе открита Читалищна учебна година 2017-2018 г. и Новият творчески сезон за читалищата от област Пазарджик. Темата, с която започна сезонът, бе „Приложение на трудовото законодателство в читалищната организация на работа“, поредна от семинарен цикъл „Законово уреждане дейността на Народните читалища“ – работен проект на Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – Пазарджик. Обучителна институция бе Дирекция  „Инспекция по труда“ – гр. Пазарджик.               Участие взеха над 70 представители от Регионална читалищна мрежа – Пазарджик, читалищни служители от Община Долна баня, Област София, приятели на читалищата от други граждански организации.  Представена бе презентация от РЕКИЦ „Читалища“ – Пазарджик  с автор инж. Р.

Изложба в Добрич - „Децата на нашето бъдеще” - 06.06.2017

unnamed_s.jpg

В периода 01-15.06.2017г. библиотеката на НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.” в гр. Добрич е домакин на изложбата „Децата на нашето бъдеще”. Тя съдържа рисунки и предмети изработени от прекрасните момичета и момчета от ПУ „Д-р П. Берон” в града (учебно заведение за деца със специални образователни нужди). Учениците участват в извънкласни форми по проект „Твоят час”/ национален проект, в който са включени над 40 подобни училища/, кръжок „Млад природолюбител” с ръководител Комна Новакова и ателие „И ние можем” с ръководител Донка Димитрова.

Мястото и ролята на доброволчеството в читалищната дейност - 05.06.2017

centar_s.jpg

800x600 На 31 май 2017 г. РЕКИЦ „Читалища“ - Пазарджик проведе семинар на тема „Мястото и ролята на доброволчеството в читалищната дейност“, на който присъстваха 35 секретари на читалища от областта. Доброволческите практики в читалищната сфера бяха представени на срещата, като възможности за учене през целия живот, чрез осъществяването на неформално обучение и самостоятелно учене. Основният смислов ракурс бе изграден върху схващането, че доброволчеството е значима част от социалния аспект на читалищното функциониране и визията на съвременното българско читалище. Поради съществуващата необходимост от неговото регламентиране, развиване и популяризиране, целите на обучението бяха ориентирани към:   - изясняването на понятието „доброволчество“; - постигането на мотивация сред читалищата от областта за работа с доброволци и ефективно използване на наличния

Младежки театър "Ирис" се представи в НЧ "Орфееви гори-1870" в смолянския квартал Райков - 01.06.2017

60679212619178000_s.jpg

800x600 На 31 май 2017 г. на сцената на НЧ "Орфееви гори-1870" в смолянския квартал Райково се състоя премиерата на спектакъла "Междучасия" на Младежки театър "Ирис" .   Пиесата на Кънчо Стойчев е насочена точно към младежката публика и разглежда една училищна ситуация - изключването на младо момиче, заради неизвинени отсъствия. Зад този обикновен на пръв поглед сюжет обаче изплуват отношенията ученици - учители, разликата в поколенията, в манталитета, мисленето, философията, целите, които всеки си поставя в живота. Младите актьори от театър "Ирис", под режисурата на Цеца Илиева, уверено поставят тези въпроси - да си замълчиш или да се опълчиш на системата, дали да излъжеш, връзкар ли си или можеш да вървиш през живота с гордо вдигната глава, има ли смисъл любовта. В спектакъла участват Никола Куцев, Тодор Радев, Преслав Максимов, Елица Димитрова, Петър Коруев, Мария

предишна 4 5 6 7 8 9 10 11 12 следваща