Новини

предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следваща

Мария Габриел: Спешни мерки за "Творческа Европа" - 13.04.2020

safe_image_s.jpg

На 8 април министрите на културата от Европейския съюз осъществиха онлайн среща с Мария Габриел, еврокомисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта.   В последвалата пресконференция Мария Габриел обяви следните конкретни действия/мерки за подкрепа на културния и творчески сектор в условията на предизвиканата от COVID-19 криза, които ще бъдат предприети в рамките на програма “Творческа Европа” на ЕС: - Максимална гъвкавост в рамките на съществуващите правила на текущите и планираните действия: удължаване на сроковете, за да се даде повече време за финализиране на проектите и подаване на заявленията им. - Ясни инструкции за Бюрата “Творческа Европа” относно това как да бъдат прилагани правилата за действие в условия на форсмажор. - Специални мерки за кината – 5 милиона евро под формата на ваучери за най-силно засегнатите

Културни събития онлайн - 13.04.2020

zaedno-v-krizata-2_s.jpg

Министерството на културата събра списък на повече от 50 онлайн услуги, който може да помогне на почитателите на всички изкуства да направят своята виртуална културна програма   Когато културните мероприятия са отменени, много от музеите, театрите, оперите, филхармониите и библиотеките предлагат все повече безплатни дистанционни форми за посещение на изложби и присъствие на представления, както и възможност за виртуални разходки в музеи, галерии и археологически забележителности.   Министерството на културата събра списък на повече от 50 онлайн услуги, който може да помогне на почитателите на всички изкуства да направят своята виртуална културна програма. От събраните ресурси могат да се възползват и българите, които сe намират навсякъде по света. Родителите могат да намерят интересни постановки за своите деца или да посетят заедно с тях пред екрана културни обекти.

Читалище "Цвят - 1870" във Видин навърши 150 години - 12.04.2020

88025861_3267344859945640_1464610983539376128_n_s.jpg

Видинското читалище "Цвят 1870" изпълва 150-годишен период! Век и половина е на терена на историята на гр.Видин и региона, с множество незабравими държавни инициативи, именни и безименни радетели-родолюбци и активни граждани за държавното дело, устройството на града и окръга, благоденствието на просветата и културата, начало за създаването на днешните културни организации във Видин. Много години в подкрепа на изявите на своите членове любители и професионалисти, на подпомагането на бедни, но любознателни граждани и грижа за талантливите и надарени с различни дарби деца и младежи от града и околността! Празненствата предстоят, каним ви да следите живота и проявите на Читалище "Цвят", защото читалищното дело е народно дело! Трябва да ни е скъпо и близко! За много години! Автор: Народно читалище "Цвят - 1870", гр. Видин  

Променени срокове за подаване на годишните отчети пред кмета на общината - 10.04.2020

p1040480_s_s_s_s_s.jpg

Във връзка с въведеното в страната извънредно положение по повод епидемият в световен мащаб от COVID-19 със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г., повторно приет на 23 март 2020 г., публикуван в ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г., са направени промени в Закона за народните читалища. Те са следните :   ".... § 14. В Закона за народните читалища (обн., ДВ, бр. 89 от 1996 г.; изм., бр. 95 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 108 от 2006 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 47 и 97 от 2010 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 102 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) в чл. 26а се създава ал. 6: „(6) В случай на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България сроковете по ал. 4 и 5, които не са изтекли към момента на обявяването на извънредното положение, се считат удължени с един месец от датата

Заявяване и получаване на административна услуга по електронен път - 09.04.2020

unnamed_s.jpg

Министерството на културата предоставя на гражданите възможности за заявяване и получаване на административна услуга по електронен път.   Във връзка с Решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение (Обн. ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.), както и с предприетите мерки за ограничаване разпространението на Covid-19, Министерството на културата информира, че административното обслужване на физически и юридически лица продължава при засилени мерки за сигурност, а освен това са осигурени и възможности за заявяване и получаване на административна услуга по електронен път, включително и централизирано чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги www.egov.bg , чрез системата на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).   Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) предоставя и следните възможности: - за водене на кореспонденция по

предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следваща